Bioenergi

Martensson Consulting har varit med och projekterat, programmerat och idriftsatt två stycken Biodiesel fabriker till Ecobränsle i Karlshamn. Fabriken i Karlshamn producerar ca 40 000 ton biodiesel/år i en kontinuerlig process. Produktion av RME är en ur många perspektiv komplex process som kräver noggrann mätning och precis styrning för att kunna uppnå rätt kvalité och effektivitet från processen.  Siemens S7 användes för processtyrning och Wonderware Intouch för SCADA.

Vitala delar och processer är bl. a. omestring, mixning, indunstning, flöde, temperatur och nivåstyrning. Hela fabriken är ATEX klassad. Martensson var delaktiga i hela kedjan, förprojektering, processdesign, el-konstruktion, inköp, PLC och SCADA programmering, idrifttagning och utbildning.