om oss

                Förtroende är allt.               Vi är ett engagerat team som levererar automation och idrifttagning för process- och livsmedelsindustrin.

Martensson Consulting grundades 1997, under resans gång har företaget etablerat dotterbolaget Martensson Engineering med huvudkontor i Serbien samt förvärvat det Lunda baserade automationsföretaget CEKAB AB. Martensson har haft en stadig tillväxt och idag består företagsgruppen av 20 medarbetare i södra Sverige och utomlands.

 

Kvalitet & Strategi

Våra framgångar bygger på att effektivt skapa mervärden för våra kunder och partners. Våra kunder och partners skall stå i centrum för vår verksamhet och vi skall alltid sträva efter att överträffa förväntningarna på oss och våra tjänster. Det är vår uppfattning att detta leder till ett attraktivare företag för medarbetare, kunder, partners och leverantörer.

Några av våra värdeord:

  • Långsiktighet
  • Professionalism
  • Effektivitet till högsta kvalitet
  • Flexibilitet
  • Engagemang
  • Team

Välkommen till oss, vi ser fram emot att skapa en långsiktig relation med er!