Processindustri

Processindustrin är Martenssons hemmaplan. Oavsett om det är livsmedel, biobränsle eller pappersbruk så är det inom processindustrin som vi har huvuddelen av våra kunder och uppdrag.

Vi har alltid haft en ambition att genom utbildning och erfarenhet hålla en hög nivå när det gäller processkunskap. Vi är övertygade om att detta ger ett effektivare automationsarbete och att man snabbare kommer fram till målet. Exempelvis ligger det ofta på automationsingenjören att ställa in PID reglering och delar av processtyrningen och i dessa fall är processkunskap fundamental och grundläggande.

 • El-konstruktion
 • PLC programmering
 • SCADA programmering
 • IO check
 • Idrifttagning
 • Sterilisering
 • Inline mixing
 • Pulverdosering
 • Pumpning
 • Flödeskontroll
 • Värmekontroll
 • Omestring
 • Separering
 • ATEX