Remote Control

I flertalet av våra projekt arbetar vi med remote control. Vi skapar lösningar för att mobilt eller via Internet kunna koppla upp oss mot PLC och SCADA som används för process- och maskinstyrning ute hos kunder. Detta ger oss möjligheten att styra, supporta och felsöka på distans. Detta är ett mycket effektivt sätt att felsöka och hålla nere kostnader i pågående projekt och för framtida service och support.

  • Support och felsökning
  • Insamling av mätdata
  • Spegling av SCADA och HMI
  • Drift och övervakning

Vi har även projekt där vi har byggt lösningar åt kunder för att de i sin tur ska kunna styra anläggningar på distans, tex inom fastighetsautomation. Vi har lösningar för att kunna ta detta ett steg längre där vi hjälper kunder att drifta och övervaka en anläggning och på detta vis ytterligare minimera stillestånd och personalkostnad.

Dagens teknik skapar oanade möjligheter till ytterligare effektivisering.