Robot- och Materialhantering

Vi arbetar i olika projekt för materialhantering både med lyft och transport av olika typer av produkter.

  • Banstyrning
  • Robotprogrammering
  • Vågsystem
  • Transportband

Banstyrning: Martensson Consulting har varit involverat i förbättringsarbete av banstyrning hos ett stort bryggeri, linjen levererar upp till 90 000 öl- eller läskburkar per timme. Vi har hjälpt kunden att optimera styrningen och förbättrat PLC programmet. Styrningen var inte från början levererad av Martensson.

Robotprogrammering: Martensson Consulting har gjort robotprogrammering till ett komplett system till en stor aktör inom dagligvaruhandeln för automatpalletering av livsmedel. Vi har ansvarat för utveckling av robotprogram, PLC-programmering och el-konstruktion under testfas samt ansvarat för programmering och idrifttagning av 15 robotar, dokumentation och gränssnitt mot överordnade system.