Automations konsulter för automation och elritningar

 

Vad vill ni automatisera?

automation

Automations konsulter med erfarenhet och engagemang inom industriautomation

Våra automations konsulter har hög teknisk kompetens och mångårig erfarenhet inom olika system och branscher. Vi arbetar med allt från projektering, elritningar, PLC HMI och SCADA programmering till spårbarhet och analys. Vi ger full service inom hela segmentet och arbetar med kända leverantörer som Rockwell, Siemens, iFix, Wonderware, Mitsubishi, ABB och Wago för att förbättra automation och produktion.

Vi vet vilka förväntningar som ställs inom automation och hur man adderar värde till ett modernt företag som vill automatisera, styra eller övervaka en process.


•    PLC programmering
•    HMI och Scada system
•    Databashantering
•    Uppbyggnad av reglerkretsar
•    Spårbarhet
•    El-konstruktion
•    Projektledning
•    Simulering
•    Robotprogrammering
•    Övervakning via internet
•    Mobil dataöverföring
•    Användbarhet och Interaktionsdesign

 

 

PLC programmering

Vi har mångårig erfarenhet från olika branscher och system. bl. a. Siemens, Rockwell, ABB, Mitsubishi, livsmedelsprocess, biodiesel, materialhantering och fastighet.

Elkonstruktioner & Elritningar

Elritningar i El-procad och E-plan, dimensionering, skåpsbyggnad och projektledning för installation.

Säkerhetsprogrammering

Riskanalys och programmering enligt gällande förordningar med hjälp av produkter från Siemens och Pilz.

Robotprogrammering

Programmering, systemuppbyggnad och felsökning av bl. a. ABB och KUKA.

HMI & SCADA programmering Hos oss betyder HMI inte enbart Human Machine Interface utan Human Machine Interaction, där samspelet mellan människa och teknik är centralt!

Baserat på mångårig erfarenhet av arbete med användarcentrerad design erbjuder vi tjänster som sätter användaren i fokus, integrerade i befintlig process eller som enstaka insatser. Ett HMI som är utformat efter användarens behov och uppgifter leder till ökad effektivitet, högre säkerhet och en nöjd operatör.

Kontakta oss för mer information kring användarcentrerade aktiviteter t.ex.:
•    Behovs- och kravanalys
•    Interaktionsdesign
•    Utvärdering av användbarhet