Vi har i vårt team ingenjörer specialiserade på idrifttagning

idrifttagning

Människa och maskin i samverkan

Vår erfarenhet säger oss att detta är en uppgift att ta på största allvar och hur detta sköts kan många gånger vara skillnad mellan ett misslyckat eller framgångsrikt projekt. Vi har under lång tid specialiserat oss på detta och bestämt oss för att bli bäst på idrifttagning och fylla upp detta segment som i vissa fall kanske får för lite fokus.

Vi har i vårt team ingenjörer specialiserade på idrifttagning. Personer med lång internationell erfarenhet från idrifttagning och en passion för resor, deadlines och möten med nya människor och ny teknik.

•    Site manager
•    Projektledning elinstallation
•    IO check
•    Processuppstart
•    Utbildning

Över 20 års erfarenhet av idrifttagning och troubleshooting över hela världen i olika kulturer har lärt oss vikten av att förstå hur människa, automation och maskin fungerar tillsammans.

Idrifttagning är inte bara att förstå teknik utan även hur kunden tänker. Vi har mångårig erfarenhet från idrifttagning av bland annat processer för flytande livsmedel, viskösa produkter, extraktion, mixning, indunstning, biodiselproduktion, materialhantering, robotsystem med mera.

Se bildgalleri