Vi arbetar för att implementera moderna, säkra och effektiva lösningar som adderar tydligt mervärde för våra kunder

industriell IT

Experter på PLC programmering, övervakning och analys

Målet med industriell IT är att göra produktion och system effektivare genom olika processer och lösningar såsom PLC programmering, övervakning, mätning och analys. Vi vet vilka krav som ställs på hela kedjan från order och affärssystem via process, operatör och produktion till leverans, rapporter, spårbarhet och analys.

Inom industriell IT tar vi fram lösningar baserat på vår branschkunskap kombinerat med IT med gedigen kunskap och erfarenhet i bland annat PLC programmering, övervakning och analys. På så sätt effektiviserar produktionen och dess processer hos våra kunder. Med förbättrade automations- och produktionslösningar så förbättras inte bara produktiviteten utan även flexibiliteten och kvalitén i produktionen.

Vårt mål är kundnöjdhet och ökade förtjänster för våra kunder genom moderna och säkra lösningar. Med engagemang och en ständig vilja att bli bättre så skapar vi ett mervärde hos våra kunder och en vilja att fortsätta samarbeta med oss.

Vi har färdiga produkter eller arbetar fram kundspecifik lösning inom bl.a. följande områden:

•    Virtuella servrar
•    Internet of things
•    Styrning och övervakning av produktionsprocesser - MES
•    Övervakning, mätning och analys av energiförbrukning
•    Resurs media analys
•    Analys av produktionseffektivitet
•    Fastighetsövervakning, larm, temperaturer
•    Loggning av mätdata
•    Presentation av databaslagrad data
•    Övervakning via Internet
•    Flödesreglering
•    Värmereglering
•    Fjärrövervakning, Drift control
•    Produktionsrapport
•    Spårbarhetssystem
•    PLC program
•    SCADA program
•    HMI program
•    Larm via sms
•    Styrning, övervakning via mobiltelefon

 

Läs mer om ett konkret kundcase inom industriell IT:                                             

Övervakning av biodieselproduktion via smartphone