Vi arbetar för att implementera moderna, säkra och effektiva lösningar som adderar tydligt mervärde för våra kunder

industriell IT

 

Vi vet vilka krav som ställs på hela kedjan från order och affärssystem via process, operatör och produktion till leverans, rapporter, spårbarhet och analys. Inom industriell IT tar vi fram lösningar baserat på vår branschkunskap kombinerat med IT.


Vi har färdiga produkter eller arbetar fram kundspecifik lösning inom bl.a följande områden:

•    Virtuella servrar
•    Internet of things
•    Styrning och övervakning av produktionsprocesser - MES
•    Övervakning, mätning och analys av energiförbrukning
•    Resurs media analys
•    Analys av produktionseffektivitet
•    Fastighetsövervakning, larm, temperaturer
•    Loggning av mätdata
•    Presentation av databaslagrad data
•    Övervakning via Internet
•    Flödesreglering
•    Värmereglering
•    Fjärrövervakning, Drift control
•    Produktionsrapport
•    Spårbarhetssystem
•    PLC program
•    SCADA program
•    HMI program
•    Larm via sms
•    Styrning, övervakning via mobiltelefon

 

Läs mer om ett konkret kundcase inom industriell IT:                                             

Övervakning av biodieselproduktion via smartphone