vad kostar det att stå still?

 

Många kunder har idag stora integrerade, komplexa system för att styra sin tillverkningsprocess och flödet i fabriken. Dessa system hjälper oss att få en effektiv och säker tillverkningsprocess men det gör oss också i vissa lägen sårbara.

Vi har märkt en efterfrågan hos våra kunder till snabb och precis support, då kostnaderna för att stå still är alldeles för hög. Vi har därför skapat ett team som har fokus på service och avhjälpande felsökning på befintliga system. Våra ingenjörer har stor erfarenhet att förstå och felsöka i andra företags program och system. 

I många fall går felsökning att lösa via VPN och remote anslutningar och man kan på detta vis minimera stilleståndstid och kostnader.

Vi har också lösningar för att kunna ta detta ett steg längre där vi hjälper kunder att drifta och övervaka anläggningen och på detta vis ytterligare minimera stillestånd och personalkostnad.

Dagens teknik skapar nya oanade möjligheter till ytterligare effektivisering!